retur til forside
vis større billede
Jens Hvass:
offentlig fremlæggelse af
phd-afhandlingen Arbejdets Rum

Kunstakademiets Arkitektskole
København 09.09. 1998.
tilbage retur til første side
vis større billede vis større billede
download foredragsteksten
download afhandlingen

Te-pavillonen Shoko-ken, Overfor Pinjerne (1628), bygget af generalen og te-mesteren Hosokawa Sansai

Interiør fra typisk minka, folkehus, med løse stråmåtter på gulvet. De tykke, faste tatami-måtter blev først sent brugt i minkaen
Vi er nu nået til sidste billede.

Generelt ligger der i det dialog-perspektiv, som jeg har arbejdet ud fra, et afklarende potentiale i at spejle sit eget udgangspunkt i måder og tilstande fra en anden kulturbaggrund.

Gennem mødet med - og tilegnelsen af - det fremmedes indre logik, kan vi vinde klarhed om forhold i vores egen verden, der ellers ligger for tæt på, til at vi har noget forståelsens perspektiv.

Min tilgang - dette hele tiden at søge relationen mellem liv og form, at søge formens indlejring i kulturlivet - har givet et frugtbart perspektiv på udviklingen i den japanske arkitekturhistorie i 1500-tallet og 1600-tallet; et perspektiv, som endnu venter på sin samlede formulering.

Stillet overfor bæredygtighedsudfordringen ligger der i mine øjne et stort inspiratorisk potentiale i sukiya-arkitekturen.

Omend det også var de velstilledes leg, så var te-æstetikken og sukiya-arkitekturen i sit udspring en målrettet æstetisk artikulering af nøjsomhedssamfundets betingelsessæt.

Te-æstetikken formulerede et kunstnerisk højt raffineret arkitektonisk sprog gennem en systematisk forædlingsproces af det profane hus' elementer og materialer.

Hvor kloden tydeligvis er ved at segne under opfyldelsen af den amerikanske drøm, ville den kunne blomstre af en menneskehed af opmærksomme te-drikkere, som havde indset uendeligheden i det små.

Se Arbejdets Rum, "Refleksioner i te-rummet" 6 af 6, pp. 379-86 (383-85).


retur til Arbejdets Rum forside

01: Arbejdets Rum introduktion
02:
03:
04:
05:
06: Kyoto
07: Nishijin
08:
09:
10: Hinaya

11: Origin I
12:
13:
14:
15: Obi
16: Origin III
17:
18:
19: Senshoku-do
20:

21:
22: Hinayas farveri
23:
24: Zen arbejde
25:
26: Zen-æstetik
27:
28: Shinju-an
29:
30: Shinju-ans hojo

31:
32:
33:
34: Shinju-ans østhave
35: Shinju-ans roji
36: Teigyoku-ken
37:
38:
39:
40: Kaiseki

41:
42:
43: Dogu
44: Shokin-tei
45:
46:
47:
48:
49:
50: Shoko-ken / afslutning

11.10.2011