retur til forside
Jens Hvass:
offentlig fremlæggelse af
phd-afhandlingen Arbejdets Rum

Kunstakademiets Arkitektskole
København 09.09. 1998.
tilbage frem
download foredragsteksten
download afhandlingen
Hinaya ligger i en del af Nishijin, hvor fabriksbygninger og gadegennembrud har sløret det oprindelige bymønster Arkitekten Shin Takamatsu tegnede i 1981 nyt hovedkvarter til Hinaya, kaldet Origin I. Her ses Origin I nordfra
Vi ser her østfacaden af Origin I, med den blanke, mørkt rødbrune granitfacade. Origin I, første fase af Shin Takamatsus nye hovedkvarter for Hinaya, stod færdig i 1981.

Hinayas nabolag er en syndig blanding af nyt og gammelt. Origin I ligger ud til en gade, der for bilismens skyld fik nedrevet husene langs hele den ene side. Gadegennembruddet stopper dog umiddelbart nord for Hinaya.

Se Arbejdets Rum, "Shin Takamatsus Hinaya" 1 af 3, pp. 143-50 (143-45).


retur til Arbejdets Rum forside

01: Arbejdets Rum introduktion
02:
03:
04:
05:
06: Kyoto
07: Nishijin
08:
09:
10: Hinaya

11: Origin I
12:
13:
14:
15: Obi
16: Origin III
17:
18:
19: Senshoku-do
20:

21:
22: Hinayas farveri
23:
24: Zen arbejde
25:
26: Zen-æstetik
27:
28: Shinju-an
29:
30: Shinju-ans hojo

31:
32:
33:
34: Shinju-ans østhave
35: Shinju-ans roji
36: Teigyoku-ken
37:
38:
39:
40: Kaiseki

41:
42:
43: Dogu
44: Shokin-tei
45:
46:
47:
48:
49:
50: Shoko-ken / afslutning

11.10.2011