retur til forside
Jens Hvass:
offentlig fremlæggelse af
phd-afhandlingen Arbejdets Rum

Kunstakademiets Arkitektskole
København 09.09. 1998.
tilbage til forelæsningens afslutning frem
vis større billede vis større billede
download foredragsteksten
download afhandlingen
Detalje fra sydhaven ved zen-templet Daisen-in Titelbladet fra afhandlingen Arbejdets Rum
I dag vil jeg søge at give et indblik i min Ph.D.-afhandling, Arbejdets Rum. Den er opbygget af 3 hoveddele, som er udarbejdet med hver sit noteapparat og litteraturliste.

De indledende kapitler rummer dels afhandlingens metodiske forudsætninger. Dels en række kapitler omkring arbejdsbegrebet, som danner en fælles platform for de to japanske case-studier.

Del to udgøres af Case-studiet om Hinaya, en tekstilvirksomhed i Kyoto, som i 1981 fik tegnet nyt hovedkvarter af den dengang helt unge arkitekt, Shin Takamatsu. Japans urbane landskaber har siden 2. verdenskrig været under hastig transformation, og case-studiet søger at trænge ind bag en af bobleøkonomiens blankpolerede facader og afdække nogle af de mønstre og drivkræfter, der ligger bag.

Tredje del, som omfatter næsten halvdelen af afhandlingens 500 sider, er Case-studiet om Shinju-an. Shinju-an er et 500 år gammelt zen-tempel i Kyoto, kun få minutters gang fra Hinaya. Med udgangspunkt i et ophold ved Shinju-an belyser dette case-studie den japanske zen- og te-æstetik - ikke som kunstobjekt, men i dens intime forbundethed med zen-buddhismens eksistentielle arbejdsrum.

Arbejdets Rum forstås i denne afhandling på to i hinanden indfoldede planer - dels som det psykiske, indre rum, hvori vores oplevelse af det at arbejde udspiller sig; dels som det arkitektoniske, mere umiddelbart beskrivbare rum, hvori vort arbejde udspiller sig.

Selvom arbejdet udspiller sig synkront i begge planer, er deres indbyrdes relation yderst uhåndgribelig. Jeg har derfor søgt gennem et flertal af tilgange at nærme mig forholdet mellem det ydre og det indre arbejdsrum.

Se Arbejdets Rum, "Metode og tilgang," pp. 7-14.


retur til Arbejdets Rum forside

01: Arbejdets Rum introduktion
02:
03:
04:
05:
06: Kyoto
07: Nishijin
08:
09:
10: Hinaya

11: Origin I
12:
13:
14:
15: Obi
16: Origin III
17:
18:
19: Senshoku-do
20:

21:
22: Hinayas farveri
23:
24: Zen arbejde
25:
26: Zen-æstetik
27:
28: Shinju-an
29:
30: Shinju-ans hojo

31:
32:
33:
34: Shinju-ans østhave
35: Shinju-ans roji
36: Teigyoku-ken
37:
38:
39:
40: Kaiseki

41:
42:
43: Dogu
44: Shokin-tei
45:
46:
47:
48:
49:
50: Shoko-ken / afslutning

11.10. 2011