retur til forside
Jens Hvass:
offentlig fremlæggelse af
phd-afhandlingen Arbejdets Rum

Kunstakademiets Arkitektskole
København 09.09. 1998.
tilbage frem
vis større billede vis større billede
download foredragsteksten
download afhandlingen
Portræt fra 1478 af zen-mesteren Ikkyu (1394-1481), som Shinju-an blev oprettet til minde om i 1491. Den lille have foran porten til zen-templet Shinju-an
Shinju-an er et af 23 subtempler, der tilsammen udgør tempelområdet Daitoku-ji.

Daitoku-ji var tilbage fra sin grundlæggelse i 1325 en hoffets og kulturelitens buddhisme - og templet har gennem århundrederne haft en central placering i japansk kulturliv.

Shinju-an, der er opført i 1491, er mindetempel for zen-mesteren Ikkyu, som vi ser til venstre.

Ikkyu, der levede fra 1394 til 1481, er en af den japanske zen-buddhismes mest karismatiske skikkelser. Han nåede tidligt satori, og vandrede herefter rundt i 30 år af sit liv. Han levede ikke i cølibat, og gjorde i det hele taget ikke ret mange af de ydre ting, man forbandt med zen-mestre.

Ikkyu var en stadig revser af zen-institutionen, som han med bekymring og vrede så fortabe sig i sin egen verdslighed. Han repræsenterer en taoistisk inklination - en inciterende living zen, som kommer til udtryk i livet - uafhængig af klosterlivets iscenesættelse.

Ikkyu accepterede dog på sine gamle dage at stå i spidsen for genopførelsen af Daitoku-ji, efter hele tempelområdet i Onin-krigenes første år var brændt ned til grunden.

Men lad os træde indenfor i Shinju-an.

Se Arbejdets Rum, "Shinju-an og Daitoku-ji," pp. 243-50 samt "Ikkyus living zen," pp. 261-78.


retur til Arbejdets Rum forside

01: Arbejdets Rum introduktion
02:
03:
04:
05:
06: Kyoto
07: Nishijin
08:
09:
10: Hinaya

11: Origin I
12:
13:
14:
15: Obi
16: Origin III
17:
18:
19: Senshoku-do
20:

21:
22: Hinayas farveri
23:
24: Zen arbejde
25:
26: Zen-æstetik
27:
28: Shinju-an
29:
30: Shinju-ans hojo

31:
32:
33:
34: Shinju-ans østhave
35: Shinju-ans roji
36: Teigyoku-ken
37:
38:
39:
40: Kaiseki

41:
42:
43: Dogu
44: Shokin-tei
45:
46:
47:
48:
49:
50: Shoko-ken / afslutning

11.10.2011