retur til forside
Japanske Rum
Siden mit første Japan-ophold i 1984-85 har jeg været tilbage i Japan i flere omgange for at studere arkitektur og havekunst, zen- og te-æstetik, og jeg har efterhånden boet i Japan i fire år i alt. Det er der kommet en stærk og uudtømmelig inspirationskilde ud af, og det er der kommet en phd ud af, Arbejdets Rum, som er bygget op omkring to japanske case-studier.

Det ene case-studium tager udgangspunkt i den traditions-rige tekstil-virksomhed Hinaya, som under ledelse af Akihoko Izukura er transformeret ind i nutiden. Det andet case-studium har udgangspunkt i zentemplet Shinju-an, opført til minde om den excentrisk lysende zen-mester Ikkyu (1394-1481). Herfra udfoldes det krydsfelt mellem zen og te, som med skikkelser som Murata Shuko og Sen Rikyu førte til udfoldelsen af den wabi-æstetik, som stadig 400 år senere står som kærnepunktet i den japanske æstetik.

Har også på denne side inkluderet links til temaer, som pt. er under behandling på bloggen - ikke mindst hvordan A-kraft-katastrofen i kølvandet på tsunamien 11.03.2011 har konse-kvenser i alle afkroge af det japanske samfund.

Mange små og store oplevelser og tildragelser venter stadig på at blive fortalt, og jeg glæder mig til på dette sted hen ad vejen at kunne invitere ind i flere Japanske Rum.
Klik for at se denne billedserie i dobbelt størrelse på egen slideshow-side
slideshows
er under konstruktion

BLOG-INDLÆG OM: FUKUSHIMA DAI-ICHI-KATASTROFEN

reaktornedsmeltningerne efter 11.03.2011 har udløst en kæde-
reaktion med konsekvenser i alle dele af det japanske samfund.

klik for løbende optegnelser og linksider om Fukushima-katastrofen

næsten daglige optegnelser over den energipolitiske situation i forbindelse med Japans genstart af A-kraft-reaktorerne ved Oi-værket se omfattende link-samling omkring Fukushima-ulykken og dens konsekvenser for det japanske samfund se blog-indlæg om Fukushima-ulykken og dens udfoldelse i det japanske samfund
INDRE LANDSKABER

siden 1984 har jeg tilbagevendende arbejdet med tusch, pensel og papir i den japanske tradition.

se tusch-landskaber udspændt mellem Himmel og Jord.
64 landskabsstadier - frit efter I Ching - 3,7 Mb pdf Indre Landskaber - sumi-e malerier

BLOG-INDLÆG OM: SATOYAMA

satoyama - et fællesrum mellem menneske og natur i overgangen mellem det dyrkede og det vilde landskab.

se videoen: Japan's Secret Watergarden

se blog-indlægget: Satoyama: Japans Secret Watergarden - 48 min. video se blog-indlæg om satoyama

BLOG-INDLÆG OM: MASANOBU FUKUOKA

Fukuoka-san er kendt for at have Japans største ris-høst pr. arealenhed, uden at overrisle og uden arbejde - i filosofisk-eksistentiel forstand.

blog-indlæg om Masanobu Fukuoka og hans 'one straw revolution'

OM ZEN-ÆSTETIK

en introduktion til Hisamatsus syv zen-æstetiske karakteristika opstillet i bogen Zen and the Fine Arts (Proces 14, 1999).

klik til venstre for pdf i høj opløsning

pdf-fil i printopløsning - 29,4 Mb pdf-fil i skærmopløsning - 3,6 mb pdf
ISHIHARA-TEI

i april 2000 blev jeg foræret den vidunderligste te-pavillon - den skulle blot flyttes på 14 dage.
Ishihara-tei in memoriam

KANJIN

tuschtegninger i slægt med den kalligrafiske kursiv-form, so, malet med palmebladspensler.

se udstillingen: Fra penselstrøg til rakuskulptur (2007)

FRA PENSELSTRØG TIL RAKUSKULPTUR - billedserie fra Kanjin udstilling i Galleri Alstrup 2007 Kanjin

PERMISSION NOTES

notes on preparing a study travel to Kyoto, including experiences on how to approach places that are normally closed to the public.

Permission notes
CASE-STUDIET OM SHINJU-AN

belyser zen-æstetikken og wabi-æstetikkens udfoldelse i Japan i perioden 1450-1650 med udgangspunkt i et ophold ved zen-templet Shinju-an.
sekvens om Shinju-an i phd-fremlæggelse (1998) introduktion til case-studiet om Shinju-an
CASE-STUDIET OM HINAYA

belyser en traditionsrig tekstilvirksomhed i Kyotos tekstil-distrikt, nishijin, som med sit hovedkvarter tegnet af Shin Takamatsu trådte ind i en moderne virkelighed.
sekvens om Hinaya i phd-fremlæggelse (1998) introduktion til case-studiet om Hinaya

OM WABI OG SABI

i sin formative periode var wabi-æstetikken fuldt så meget en eksistentiel orientering som en æstetisk kode.

siden er på vej

om wabi og sabi - hentet fra phd-afhandlingen Arbejdets Rum

LOTUS-MANDALAEN

et lille billeddigt om lotusblomsten, som søger at indkredse dens fortryllende skønhed og fortættede symbolverden.

Lotus-mandalaen
ØSTVENDTE TOMRUM

fire små radioprogrammer til Ved dagens begyndelse, Danmarks Radio P1 (1986).

klik til venstre for pdf i høj opløsning
pdf-fil i printopløsning - 3,5 Mb pdf-fil i skærmopløsning - 0,7 Mb
BETONMESTEREN ANDO

artikel i Arkitekten DK 1992 nr. 12 om den japanske arkitekt Tadao Ando (1992).

klik til venstre for pdf i høj opløsning
pdf-fil i printopløsning - 9,6 Mb pdf-fil i skærmopløsning - 3,9 Mb

MINNEN OM DAISEN-IN

artikel i Utblick Landskap om en japansk have fra begyndelsen af 1500-tallet (1991).

klik til venstre for pdf i høj opløsning

Minnen om Daisen-in (1991) - pdf-fil i printopløsning 20,8 Mb Minnen om Daisen-in (1991) - pdf-fil i skærmopløsning 1,3 Mb
SHISEN-DO, ÖSTLIGA TOMRUM

artikel i Utblick Landskap 1988 nr. 3 om Shisen-do, en japansk have fra begyndelsen af 1600-tallet.

klik til venstre for pdf i høj opløsning
pdf-fil i printopløsning - 25,7 Mb pdf-fil i skærmopløsning - 3,0 Mb
retur til forside

11.03.2013