retur til forside Kanjin
Da jeg i 1984 kom til Japan første gang, var et af mine store ønsker at få mulighed for at prøve kræfter med det kinesisk-japanske tusch-maleri. Lige meget hvor jeg forhørte mig, blev det dog gjort mig meget præcist, at kalligrafi for mig ville være en fundamental umulighed. Som en venstrehåndet ville mine strøg altid vende forkert - det trukne ville blive skubbet, og omvendt.

Jeg fik derfor i stedet etableret mulighed for én dag om ugen kunne komme i Kunio Akiyamas atelier og få undervisning i sumi-e, 'tusch-billede'. Her var min kejtethed ikke samme uoverkommelige hindring, og måske mine erfaringer fra flere års arbejde med akvarelmediet kunne vise sig at være til nytte.

Sumi-e-traditionen har sin palet af avancerede strøg, hver med sit navn og sin særlige teknik. Mange stammer helt tilbage fra landskabsmaleriet i 1100-1200-tallet. Hvor kalligrafien så at sige dyrker linjen, da er sumi-e-traditionen i højere grad en afsøgning af fladen - og opmærksomheden er i højere grad rettet mod, hvad der sker i det enkelte strøg.

Med sumi-e kunne man som begynder nok også lidt bedre fedte sig frem til noget tåleligt - i hvert fald står ens uformåenhed med penslen på det sugende papir ikke så nådesløst frem som ved kallligrafien.

Endda blev det mig tidligt klart, at også sumi-e ville forudsætte en udstrakt grad af kalligrafisk beherskelse - og at dette ville indebære fortsat træning, træning, træning og træning. I stedet for de højrevenlige skrifttegn blev det for mig en stadig tilbagevenden til lange serier af små tegnede figurer:

En prik over en streg kunne nuanceres til skikkelser med hoved og krop - siddende, stående, dansende, gående, lyttende, talende afvisende, smilende - og denne leg med strøgets muligheder har langt hen ad vejen styret min afsøgning.
Klik for at se denne billedserie i dobbelt størrelse på egen slideshow-side
slideshows
er under konstruktion
Hen over sommeren 2007 var der på Galleri Alstrup udstillling af Kanjin sammen med raku-keramik af Jan Anker Petersen. Se billedserie fra udstillingen. og hør Aase Bruushages rapportage fra P4 Nordjylland.
Under mit seneste Japan-ophold 1999-2000 fik disse stadige figurtegninger gradvist mere og mere kalligrafisk karakter samtidig med at de voksede i størrelse - fra finmotorisk små tændstikmænd til arkstore gestalter. De blev alle 'skrevet' ligesom kalligrafiens kursiverede skriveform, so, hvor skrifttegnets enkelte strøg kædes sammen i én og samme ubrudt cirklende bevægelse.

I mine tanker har jeg derfor kaldt disse figurer Kanjin - et ord sammensat af det japanske ord for skrifttegn, kanji, og ordet for menneske, jin. Kanjin har samme mangfoldighed og enhed som sproget, dets ord og bestanddele, og samme fascinerende forskellighed og beslægtethed som vi mennesker.

De her viste Kanjin er blevet til på en terrasse på Funaokayama, en lille bevokset klippeknold, som skyder sin ryg op gennem Kyotos tætbebyggede gamle væverdistrikt Nishijin. Her malede jeg hver dag i foråret og sommeren 2000, og her fik jeg endelig påbegyndt en mere systematisk kalligrafisk grundskoling. Èn dag om ugen blev alle husets lave borde sat i forlængelse af hinanden i førstesalens to tatami-rum en suite, og herefter var der - ofte til langt ud på natten - kalligrafisk workshop under ledelse af Nakano Takayo, som trods sit spinkle ydre formåede at fokusere en kolossal kraft og styrke i sine strøg.

Det var under disse workshops, at eksperimenterne med forskellige 'primitive' penseltyper tog form. Frønnede pinde, svingfjer, gafler, græs, opflossede bambusstilke og mørbankede lianer fra blåregn - alle havde de deres særlige muligheder og måder at forbinde tusch og papir på.
Fire skrivemåder for samme skrifttegn. Øverst er det formelle og semi-formelle skriveformer, nederst er det den uformelle form, so, hvor tegnets enkelte strøg flyder sammen i én fortsat cirklende bevægelse.
klik for detaljebilleder
Særlig var jeg betaget af palmebladets muligheder, og de herover viste Kanjin er alle tegnet med store grove pensler lavet af palmeblade fra palmer, som stod i haven omkring det gamle hus på Funaokayama. Med deres viltre, frønnede, næsten ustyrlige strøg har palmebladspenslerne en helt egen vilje til at give øjeblikke udtryk og lade en kalejdoskopisk mangfoldighed af Kanjin til verden. Og det var dybt meningsfuldt gennem den fortsatte ælten af samme ene motiv gradvist at nærme sig disse penslers kolossale udtrykspotentiale.

Ordet kanjin findes på japansk og har en række beslægtede betydninger: dels at videregive og opfordre mennesker til at følge den buddhistiske lære, dels at samle bidrag til at bygge eller restaurere en statue eller tempelhal (1). Kanjin zumo betegner tilsvarende de sumo-turneringer, som man i Edo-tiden afholdt i templerne for at finansiere deres vedligeholdelse (2). Kanjin - Introspection into the Mind's Original Nature - er et ord med stærke buddhistiske konnotationer, og Nichiren-buddhismens grundlægger Nichiren Daishonin (1222-82) skriver i Kanjin no Honzon Sho, at kanjin betyder at skue ind i ens egen bevidsthed og at finde De ti Verdener deri (3).

Se også siden Indre Landskaber om mit møde med den japansk-kinesiske maletradition.


retur til forside


Se Indre Landskaber - japanske tuschlandskaber.

Se Enøjede betragtninger - fotografiske billedlege.
Klik for større format og flere slideshows.

11.03.2013