retur til forside
Byforgrønnelse
Siden 2003 har jeg arbejdet med en række aspekter af by-forgrønnelsen. I 2005 forelå publikationen Grønne lunger, som kan ses som en slags typologi for facadebeplantninger i den historiske by. I 2007 forelå publikationen Nørre Kvarters grønne lunger, som ser på mulighederne for systematisk by-forgrønnelse i den tæt bebyggede by. Begge kan downloades fra denne side. Som del af dette arbejde er der udviklet et værktøj for beregning af biofaktor, som er tilgængeligt nedenfor.

Lige nu søger jeg med projektet Byens grønne lunger at af-dække vegetationens rolle overfor mindskelsen af luftforure-ningen, herunder særlig den ultrafine partikelforurening, som i dag er det måske største miljøproblem i vores større byer.

Klimaudfordringen har skabt fornyet fokus på vegetationens rolle, og en systematisk byforgrønnelse står som et helt centralt virkemiddel for den klimatilpassede, bæredygtige by.

Det mit håb og min klare overbevisning, at byforgrønnelsen kan bidrage til udviklingen af sundere, smukkere og mere levende bymiljøer, hvor vi i vores urbane tilværelse stilfærdigt bliver mindet om det naturgrundlag, som vi alle er en levende del af.
Klik for at se denne billedserie i dobbelt størrelse på egen slideshow-side
slideshows
er under konstruktion
Nørre Kvarters grønne lunger
DOWNLOAD: NØRRE KVARTERS GRØNNE LUNGER (2007)

en undersøgelse af mulighederne for systematisk byforgrønnelse
i et kvarter med bevaringsmæssige interesser (154 sider).


klik til venstre for pdf i lav og høj opløsning
pdf-fil i skærmopløsning - 20,7 Mb pdf-fil i printopløsning - 266,9 Mb download rapporten: Nørre Kvarters grønne lunger samt publikationen Grønne lunger fra denne side
DOWNLOAD: GRØNNE LUNGER (2005)

eksempler på typiske facadebeplantninger fra det
historiske København (64 sider)
.

klik til venstre for pdf i lav og høj opløsning
pdf-fil i skærmopløsning - 7,9 Mb pdf-fil i printopløsning - 138,9 Mb download rapporten: Nørre Kvarters grønne lunger samt publikationen Grønne lunger fra denne side
GRØNNE LUNGER - EKSEMPLER

fra denne side er der adgang til 20 små billedserier, som
viser, hvordan byens grønne lunger er med til at gøre byen
smukkere og mere rig på oplevelser.
Grønne lunger - eksempelsamling
BEREGNING AF BIOFAKTOR

biofaktor er et mål for den biologisk aktivitet af en given
flade, og fra denne side er der adgang til et regneark til
beregning af biofaktor.
beregning af biofaktor
KARRÉ 3s BEPLANTNINGSPOTENTIALE

selv i Nørre Kvarters tættest bebyggede karré kan man
ved systematisk inddragelse af de lodrette flader opnå en
betragtelig biofaktor (13-dobling skitseret for karré 3).
karré 3s beplantningspotentiale
NØRRE KVARTER REGISTRERINGSKORT

en række registreringskort fra Nørre Kvarters grønne
lunger, som viser omfanget af beplantning, belægning,
parkering muligheder for gårdsammenlægninger mv.
kort 1 af 6

GRØNNE LUNGER PÅ RÅDHUSPLADSEN

en online repræsentation af den billedvæg, som var
udstillet på Rådhuspladsen under Københavns Kommunes
Miljøfestival maj 2005.

udstilling på Rådhuspladsen
GRØNNE LINKS

links til online information om økologi, bæredygtighed og
byforgrønnelse, som er anvendt i forbindelse med
udarbejdelsen af Nørre Kvarters grønne lunger.
links om bæredygtighed og byforgrønnelse
LITTERATURLISTE

en liste over publikationer om byforgrønnelse og byens
grønne elementer, som er anvendt ved udarbejdelsen af
Nørre Kvarters grønne lunger.
litteraturliste for Nørre Kvarters grønne lunger
LODRET GRØNT

artikel i Danske Ark Byg (2007), som introducerer
projektet Nørre Kvarters grønne lunger.

klik til venstre for pdf i høj opløsning
pdf-fil i printopløsning - 29,3 Mb pdf-fil i skærmopløsning - 0,8 Mb
Klik for at se denne billedserie i dobbelt størrelse i et popup-vindue
Byens grønne lunger
NY: BYENS GRØNNE LUNGER - PROJEKTBESKRIVELSE

en undersøgelse af planternes betydning for nedbringelsen
af luftforureningen, herunder særligt den ulrafine
partikelforurening, gennem etableringen af 'grønne zoner'
omkring byens store trafikårer
(under udarbejdelse).
introduktion til projektet: Byens grønne lunger
NY: BYENS GRØNNE LUNGER - LINKS

en linksamling omkring luftforureningen og den ultrafine partikelforurening med fokus på byvegetationens evne til at rense luften (under udarbejdelse).
links om planter og luftforurening
VM I PARTIKELMÅLINGER

under VM i cykling i København lå koncentrationen af ultrafine partikler 30% under det normale (2011).

klik til venstre for rapporten i pdf
download kun A3-plakaten - 0,6 Mb pdf download rapporten VM i partikelmålinger - 4,8 Mb introduktion til VM-undersøgelsen på Strøtanker om bæredygtighed
BLOG-INDLÆG OM PARTIKELFORURENING

partikelforureningen bliver løbende behandlet på Strøtanker om bæredygtighed (pt. 37 indlæg).

klik til venstre for blog-indlægget: Færten dræber
læs blog-indlægget: Færten dræber se blog-indlæg under kategorien: Partikelforurening
Klik for at se denne billedserie i dobbelt størrelse i et popup-vindue
Andet om byudvikling
LANGS VANDET ...

et bidrag til idékonkurrencen om havnen med forslag om havnepromenade fra Sydhavn til Nordhavn (2013).

se blog-indlægget: Langs vandet ...
se blog-indlægget: Langs vandet ... Langs vandet ... et bidrag til lokaludvalgenes idékonkurrence om havnen 15.08.2013 - 4,6 Mb pdf
DEN NYE RÅDHUSPLADS

et bidrag til Politikens idékonkurrence om en ny indretning af Rådhuspladsen (2012).

se blog-indlægget: Den nye Rådhusplads
se blog-indlægget: Den nye rådhusplads Den nye Rådhusplads - bidrag til Politikens idékonkurrence - 04.05.2012 - 1,5 Mb pdf
KASTELSGRAVEN SOM RECIPIENT

et høringssvar om Københavns Kommunes planer om at lede urenset gadevand ud i Kastelsgraven (2012).

se blog-indlægget: Kastelsgraven som recipient
se blog-indlæget: Kastelsgraven som recipient Kastelsgraven som recipient - høringssvar 04.04.2012 - 0,4 Mb pdf
BLOG-INDLÆG OM KLIMATILPASNING

klimatilpasningens udfordringer bliver løbende behandlet på
Strøtanker om bæredygtighed (pt. 20 indlæg).

se blog-indlæggene: Østersøen inddæmmet / KK høringssvar
se blog-indlægget: Østersøen inddæmmet se blog-indlægget: Københavns Kommunes klimatilpasningsplan (introduktion af høringssvar) se blog-indlæg om: Klimatilpasning
URBAN FARMING MANIFEST

en vision for en ny by og en ny by-land-akse, hvor fødevareforsyningen er genintegreret i byens virkelighed - udarbejdet forud for udstillingen Hungry Planet (2011).
Urban Farming manifest 21.01.2011 - 0,5 Mb pdf
SKOLEHAVER I CENTRUM

et grundlagspaper til belysning af mulighederne skolenære
skolehaver for den centrale bys skoler (2011).

se artiklen: The Buterfly Effect (2003)
Erik Assadourian: Cultivating the Butterfly Effect, Worldwatch Magazine 2003 - 0,6 Mb pdf
DEN GRØNNE BY

en konkurrence om lommeparker, byforgrønnelse og styrkede livsrum i det historiske København.

se introduktion på Strøtanker om bæredygtighed
se introduktion af konkurrencen på Strøtanker om bæredygtighed se resultatet af studenterkonkurrencen på www.lommeparker.dk
LOMMEPARK 77

foran Miljøpunkt Indre By-Christianshavn lavede vi en mini lommepark, som viser, at man for meget små midler kan skabe små oaser i bybilledet (billedserie på vej).
Lommepark 77 intro - 1,6 Mb pdf
TRAFIKFORSØG I NØRRE KVARTER

i en uge i 2003 vendte vi ensretningen i Nørre Kvarter og fik den kørende trafik reduceret til blot 20-40% af det normale.

introducerende side er på vej!
grafisk fremstilling af resultaterne af trafikforsøgene under Miljøtrafikugen 2003 præsentation af trafikforsøgene under Miljøtrafikugen 2003
AALBORG-CHARTERET

giver et enestående perspektiv for byers udvikling mod mere bæredygtige former. København er medunderskriver - hvilket dog ikke altid kan ses af i byens miljøpolitik.
download Aalborg-charteret - 0,1 Mb pdf introduktion til Aalborg-charteret - et charter om udviklingen af bæredygtige byer og bymiljøer
retur til forside


11.03.2014