retur til Nørre Kvarters grønne lunger forside
NKGL forside
Download rapport i pdf
Eksempelsamling
Beregning af biofaktor
Karré 3 biofaktor-beregning
Registreringskort 2
Udstilling på Rådhuspladsen
De enkelte registreringskort
1 ophold
2 parkering
3 belægning
4 beplantningspotentiale
5 luftfoto
primært ophold
Se en diskussion af registreringskortene i NKGL pp. 44-55.
eksisterende taghave
mulig taghave
primært parkering
asfalt og beton
fliser m. små sprækker
brosten og piksten
grus og armeret græs
åben jord
eksisterende facadebepl.
mulig bagmur
mulig vinduesfacade
eksisterende træ
muligt træ
1 ophold
2 parkering
3 belægning
4 beplantningspotentiale
5 luftfoto

11.11.2011