retur til forside
Jens Hvass:
offentlig fremlæggelse af
phd-afhandlingen Arbejdets Rum

Kunstakademiets Arkitektskole
København 09.09. 1998.
tilbage frem
vis større billede vis større billede
download foredragsteksten
download afhandlingen
Kig gennem hovedporten til det første af en række haverum syd og øst for Shinju-ans bygningskompleks Plan over Shinju-an
Shinju-ans areal udgør ca. 6.000 m2 og templet er fuldstændig omkranset af mure. Mod syd og øst ligger en række repræsentative haver, mod nordøst ligger gravpladsen, og mod nord og øst er det forskellige nyttehaver af mere dagligdags karakter.

I begyndelsen af 1600-tallet blev de fleste af Shinju-ans bygninger gennemgribende renoveret - og i 1638 flyttede man en bygning fra kejserpaladset til Shinju-an. Men bygningen stammede fra det tidlige 1500-tal og føjede sig fint ind i helheden.

Selvom der har været stadige små forandringer, fremstår Shinju-an i de store linjer stadig idag som ved indvielsen i 1491.

Billedet viser det første af en serie rum i haverne rundt om Shinju-an, så lad os gå gennem næste port - frem mod sydhaven.

Se Arbejdets Rum, "Shinju-an og Daitoku-ji," pp. 243-50 (248-49).


retur til Arbejdets Rum forside

01: Arbejdets Rum introduktion
02:
03:
04:
05:
06: Kyoto
07: Nishijin
08:
09:
10: Hinaya

11: Origin I
12:
13:
14:
15: Obi
16: Origin III
17:
18:
19: Senshoku-do
20:

21:
22: Hinayas farveri
23:
24: Zen arbejde
25:
26: Zen-æstetik
27:
28: Shinju-an
29:
30: Shinju-ans hojo

31:
32:
33:
34: Shinju-ans østhave
35: Shinju-ans roji
36: Teigyoku-ken
37:
38:
39:
40: Kaiseki

41:
42:
43: Dogu
44: Shokin-tei
45:
46:
47:
48:
49:
50: Shoko-ken / afslutning

11.10.2011