retur til forside
Jens Hvass:
offentlig fremlæggelse af
phd-afhandlingen Arbejdets Rum

Kunstakademiets Arkitektskole
København 09.09. 1998.
tilbage frem
vis større billede
download foredragsteksten
download afhandlingen
I zen-buddhismen har det manuelle arbejde en helt central placering I sodoen, træningshallen for de unge munke, går arbejdsopgaverne på skift hver halve år. Her er det maden, der forberedes
Og hermed er vi nået til Shinju-an. Med case-studiet om Shinju-an ønskede jeg at klarlægge forbindelserne mellem zen-buddhismens eksistentielle arbejdsrum og det kunstneriske udtryk, som udspringer heraf.

Jeg etablerede derfor mulighed for i en periode at kunne deltage i Shinju-ans dagligdag.

Hvor forunderligt, hvilket mysterium:
jeg bærer brænde, jeg trækker vand.


Sådan skrev en kinesisk lægdiscipel i 700-tallet. Zen-arbejdet bygger på opmærksomhed i alle aktiviteter. Det manuelle arbejde har derfor en helt central plads i zen-templets hverdag.

Havearbejde, studier, madlavning, rengøring, vedligeholdelse, meditation, køkkenarbejde eller ikke-aktivitet - alle dele af zen-templets hverdag bygger op om zen-menneskets indsporing på det ultimative mål - udfrielse gennem erfaring af satori, fuldbyrdet oplysthed.

Shinju-an som form modsvarer præcist en dagligdag, der understøtter et liv i fuld opmærksomhed.

Se Arbejdets Rum, Case-studiet om Shinju-an, pp. 239 ff., kapitlerne "På havearbejde i Shinju-an," pp. 279-286 og 287-96 samt "Shinju-ans dagligdag," pp. 297-304.


retur til Arbejdets Rum forside

01: Arbejdets Rum introduktion
02:
03:
04:
05:
06: Kyoto
07: Nishijin
08:
09:
10: Hinaya

11: Origin I
12:
13:
14:
15: Obi
16: Origin III
17:
18:
19: Senshoku-do
20:

21:
22: Hinayas farveri
23:
24: Zen arbejde
25:
26: Zen-æstetik
27:
28: Shinju-an
29:
30: Shinju-ans hojo

31:
32:
33:
34: Shinju-ans østhave
35: Shinju-ans roji
36: Teigyoku-ken
37:
38:
39:
40: Kaiseki

41:
42:
43: Dogu
44: Shokin-tei
45:
46:
47:
48:
49:
50: Shoko-ken / afslutning

11.10.2011