retur til forside
Jens Hvass:
offentlig fremlæggelse af
phd-afhandlingen Arbejdets Rum

Kunstakademiets Arkitektskole
København 09.09. 1998.
tilbage frem
download foredragsteksten
download afhandlingen
Bliver man uopmærksom i sodoen, kan man bede om et par slag over ryggen - bedstemoderlig kærlighed kaldes det

Den grønne te, macha, som drikkes i te-ceremonien

Case-studiet har to hoveddele. Første del har udgangspunkt i det erfarede Shinju-an, og udfolder derfra kapitler om templets dagligliv, fremtræden og indplacering i kulturhistorien. Anden del ser på, hvordan zen-buddhismens eksistentielle arbejdsrum kommer til udfoldelse i te-ceremonien i dens formative periode, fra cirka 1500 til 1650.

Alle aspekter i te-ceremoniens forberedelse og udførelse blev formet over samme læst som zen-templets arbejdsrum.

Det var en bærende tanke for den tidlige te-ceremoni, at zen og te er ét.

Første del af case-studiet om Shinju-an udgøres af de seks kapitler, "Prolog, et lille stykke aftalekultur," "Shinju-an og Daitoku-ji," "Arbejdet i zendoen," "Ikkyus living zen," "På havearbejde i Shinju-an" samt "Shinju-ans dagligdag," pp. 239-304. Anden del af case-studiet udgøres af kapitlet "Refleksioner i te-rummet," pp. 313-86, hvor det lille kapitel "Zen og kunstnerisk arbejde," pp. 305-12, forbinder disse to dele. Se Arbejdets Rum download-side.


retur til Arbejdets Rum forside

01: Arbejdets Rum introduktion
02:
03:
04:
05:
06: Kyoto
07: Nishijin
08:
09:
10: Hinaya

11: Origin I
12:
13:
14:
15: Obi
16: Origin III
17:
18:
19: Senshoku-do
20:

21:
22: Hinayas farveri
23:
24: Zen arbejde
25:
26: Zen-æstetik
27:
28: Shinju-an
29:
30: Shinju-ans hojo

31:
32:
33:
34: Shinju-ans østhave
35: Shinju-ans roji
36: Teigyoku-ken
37:
38:
39:
40: Kaiseki

41:
42:
43: Dogu
44: Shokin-tei
45:
46:
47:
48:
49:
50: Shoko-ken / afslutning

11.10.2011