Botanisk Have - 24 billeder i popup-ramme
retur til forside
Nørre Kvarters grønne lunger
Rosenborggade 15 - 11 billeder i popup-ramme
Industrigården - 11 billeder i popup-ramme

Er et projekt om byforgrønnelse i den tæt bebyggede by.

Nørre Kvarter er den del af Københavns middelalderby, som er afgrænset af Nørregade og Vestergade, Nørre Voldgade og Vester Voldgade. Kvarteret har store historiske og oplevelsesmæssige kvaliteter, og projektet går kort sagt ud på at kortlægge mulighederne for en markant forøgelse af kvarterets grønne elementer med fuld respekt for kvarterets historiske arv.

De omfattende registreringer til grund for projektet blev gennemført i løbet af 2004. Publikationen Grønne lunger, som indeholder eksempler på facadebeplantninger fra det historiske København, blev markeret med udstillingen Byens grønne lunger i maj 2005 og september 2005. Projektets hovedrapport, Nørre Kvarters grønne lunger blev færdig i 2007.

Fra denne side er det muligt at downloade Nørre Kvarters grønne lunger og Grønne Lunger i pdf-format, dels i en skærmopløsning, som egner sig til visning ved moderat internethastighed, dels i en højere opløsning, som kræver mere tid og båndbredde at down-loade, men giver en langt mere tilfredsstillende billedkvalitet ved udprintning.

Både Grønne lunger og Nørre Kvarters grønne lunger ses bedst som opslag. For af se opslag i Acrobat Reader, skal man under preferences skifte fra single page til facing.

Selvom Nørre Kvarters grønne lunger og Grønne lunger hermed er lagt frit frem, er det ikke ensbetydende med, at alle regler om copyright er ophævet. Både hvad angår tekst og billedmateriale regner jeg således med, at der bliver lavet en aftale med mig forud for al anvendelse.

NKGL forside
Download rapport i pdf
Eksempelsamling
Beregning af biofaktor
Karré 3 biofaktor-beregning
Registreringskort
Udstilling på Rådhuspladsen
Admiral Gjeddes Gaard - 14 billeder i popup-ramme
Professorgårdene mellem Store Kannikestræde og Skindergade - 28 billeder i popup-ramme
Ørstedsparken - 32 billeder i popup-ramme
to gårdrum bag universitetet - 18 billeder i popup-ramme
Sankt Petri Kirke - 36 billeder i popup-ramme
Teglgårdstræde 12 - 14 billeder i popup-ramme
Bispegaarden - 14 billeder i popup-ramme
Valkendorfs Kollegium - 20 billeder i popup-ramme
Jarmers Plads - 13 billeder i popup-ramme den store gårdsanering - 12 billeder i popup-ramme
Banegraven ved Vesterport - 8 billeder i popup-ramme
karré 3 biofaktor-beregning
Rosenborggade 15 - 11 billeder i popup-ramme
link til Grundejernes Investeringsfond link til Københavns Kommunes Byøkologiske Fond
Sponsor
Grundejernes Investeringsfond
og Københavns Kommunes
Byøkologiske Fond.
Kontakt & udførelse
arkitekt phd Jens Hvass
Larslejsstræde 3,
1451 København K
E-mail: jens@jenshvass.com
Tel.: 33 33 05 44
Nørre Kvarters grønne lunger (2007)
er en 154 siders rapport om mulighederne for en systematisk byforgrønnelse i tæt bebyggelse med bevaringsmæssige interesser - se indholdsfortegnelse.

Denne rapport gennemgår dels Nørre Kvarters gaderum og karreer, dels rummer den en række generelle kapitler om den historiske dimension og om biofaktor-beregning. Som man vil se i download-sektionen nedenfor, findes high quality print-filen også delt op på tre filer for ikke at få voldsomt store filer at downloade.
forside og bagside af rapporten: Nørre Kvarters grønne lunger - klik for indholdsfortegnelse (pp.2-3 i pdf-format)
NØRRE KVARTERS GRØNNE LUNGER - samlet download

Nørre Kvarters grønne lunger indholdsfortegnelse, pp. 2-3 (0,2 Mb).

Nørre Kvarters grønne lunger i skærmopløsning, pp. 1-154 (20,7 Mb).

Nørre Kvarters grønne lunger i printopløsning, pp. 1-154 (266,9 Mb).

Nørre Kvarters grønne lunger i printopløsning, pp. 1-61 (105,2 Mb).
Nørre Kvarters grønne lunger i printopløsning, pp. 62-105 (83,4 Mb).
Nørre Kvarters grønne lunger i printopløsning, pp. 106-154 (79,6 Mb).

I del 2 og 3 er indholdsfortegnelsen kopieret ind som første side for at få Acrobat Reader til at vise opslagene korrekt.
eksempler på opslag fra Nørre Kvarters grønne lunger - klik for download i skærmopløsning (20,7 Mb pdf)
NØRRE KVARTERS GRØNNE LUNGER - sekvenser i skærmopløsning

Introduktion pp. 1-13 (1,1 Mb pdf)
Nørre Kvarters gaderum pp. 14-43 (4,9 Mb pdf)
Registreringskort over Nørre Kvarter pp. 44-53 (1,4 Mb pdf)
Biofaktor pp. 54-61 (1,0 Mb pdf)
Rundtur i karré 1 pp. 62-73 (2,1 Mb pdf)
Rundtur i karré 2 pp. 74-83 (1,9 Mb pdf)
Rundtur i karré 3 pp. 84-95 (1,8 Mb pdf)
Rundtur i karré 4 pp. 96-105 (1,8b pdf)
Rundtur i karré 5 pp. 106-115 (1,9 Mb pdf)
Rundtur i karré 6 pp. 116-125 (1,9 Mb pdf)
Rundtur i karré 7 pp. 126-135 (1,8 Mb pdf)
Perspektiv, noter og litteraturliste pp. 136-154 (2,0 Mb pdf)

I disse filer er indholdsfortegnelsen kopieret ind som første side for at få Acrobat Reader til at vise opslagene korrekt.

Errata - rettelser foretaget efter første upload, 30.06. 2007.
Nørre Kvarters grønne lunger.
En undersøgelse af mulighederne for systematisk byforgrønnelse i et kvarter med bevaringsmæssige interesser.

Jens Hvass
Kunstakademiets Arkitektskole,
København 2007.

ISBN: 87-7830-116-5
Grønne lunger (2005)
Grønne Lunger er en 64 siders publikation med eksempler på facadebeplantninger fra det historiske København. Grønne lunger var først blot tænkt som et appendiks, men udviklede sig til en selvstændig enhed (se indholdsfortegnelse). Man finder heri dels råd om valg af facadebeplantninger, dels om hvordan facadepanternes udtryk hænger sammen med deres pasning. I downlaod-sektionen nedenfor findes Grønne lunger tilgængelig dels i samlede filer i skærm- og printeropløsning, dels i små pdf-filer, som hver dækker ét opslag.
forside og bagside af publikationen: Grønne lunger - klik for indholdsfortegnelse (pp.2-3 i pdf-format)
eksempler på opslag fra Grønne lunger - klik for download i skærmopløsning (7,9 Mb pdf)
GRØNNE LUNGER - samlet download

Grønne lunger indholdsfortegnelse pp. 2-3 (0,3 Mb).

Grønne lunger pp. 1-64 i skærmopløsning (7,9 Mb).

Grønne lunger pp. 1-64 i printopløsning (138,4 Mb).
GRØNNE LUNGER - download af enkeltopslag i skærmopløsning

Forside (og bagside m. manchet-tekst), pp. 1 & 64 (246 kb).
Indholdsfortegnelse, pp. 2-3 (278 kb).

Introduktion I, pp. 4-5 (0,2 Mb).
Introduktion II, pp. 6-7 (0,3 Mb).
Valg af facadeplanter I, pp. 8-9 (0,3 Mb).
Valg af facadeplanter II, pp. 10-11 (0,4 Mb).
Valg af facadeplanter III, pp. 12-13 (0,3 Mb).
Valg af facadeplanter IV, pp. 14-15 (0,3 Mb).

Vedbend - Botanisk Have og Brøste-karreen, pp. 16-17 (0,4 Mb).
Vedbend - Bibliotekshaven på Slotsholmen I, pp. 18-19 (0,4 Mb).
Vedbend - Bibliotekshaven på Slotsholmen II, pp. 20-21 (0,4 Mb).
Vedbend - Valkendorfs Kollegium, pp. 22-23 (0,4 Mb).
Vedbend, buksbom og klematis - Strandgade 28-30, pp. 24-25 (0,4 Mb).
Klematis - Prinsessegade 13, pp. 26-27 (0,3 Mb).
Klatrehortensia og tobakspibeplante - Admiral Gjeddes Gaard, pp. 28-29 (0,3 Mb).
Vildvin - Amagergade-karreen, pp. 30-31 (0,3 Mb).
Almindelig vin - Strandgade 22 og Christianshavns Beboerhus, pp. 32-33 (0,4 Mb).
Rådhusvin - Christian IV's Bryghus, pp. 34-35 (0,5 Mb).
Rådhusvin - Banegraven ved Vesterport, pp. 36-37 (0,4 Mb).
Rådhusvin - Ny Vestergade 11, pp. 38-39 (0,4 Mb).
Rådhusvin - Østre Landsret, pp. 40-41 (0,4 Mb).
Rådhusvin - Telefonhuset i Nørregade, pp. 42-43 (0,4 Mb).
Rådhusvin - Professorgården, pp. 44-45 (0,4 Mb).
Rådhusvin - Studiegaarden og Bispegaarden, pp. 46-47 (0,4 Mb).
Rådhusvin - Konsistoriegården, pp. 48-49 (0,4 Mb).
Kinesisk blåregn - Kunstindustrimuseet, pp. 50-51 (0,4 Mb).
Kinesisk blåregn - Botanisk Have og Larsbjørnsstræde 20, pp. 52-53 (0,4 Mb).
Arkitektens trøst - Karré i Teglgårdstræde-Sankt Peders Stræde, pp. 54-55 (0,4 Mb).
Træmorder - Ny Kongensgade 15, pp. 56-57 (0,4 Mb).
Slyngroser - Store Kongensgade 108 og Ny Vestergade 3, pp. 58-59 (0,4 Mb).
Kaprifolie - Sankt Peders Stræde 26, pp. 60-61 (0,4 Mb).
Litteraturliste, pp. 62-63 (0,2 Mb).
Bag- og forside, pp. 64 & 1 (0,2 Mb).

Errata - rettelser foretaget efter første upload, 21.05. 2005.


Øvrige downloads

Nørre Kvarters grønne lunger - billedessay (3,9 Mb pdf).

Nørre Kvarters grønne lunger - introducerende folder (0,2 Mb pdf).

Billedvæg - udstilling på Rådhuspladsen (1,2 Mb pdf).

Green Lungs - præsentation af projektet ved Living Green Urban Environment, et symposium afholdt af Tokai University, 09.09. 2005 (10,4 Mb pdf).

Aalborg-charteret (0,1 Mb pdf).


Artikler om Nørre Kvarters grønne lunger

Byens gønne lunger, interview i CityAvisen 21.09. 2007.

Byens grønne lunger (notat) in Bedre Boliger no. 2 2007 p. 5 (pdf).

Byens grønne lunger in Christianshavneren okt. 2007 (link på vej).

Byens grønne lunger in Danske ArkByg okt. 2007 (link på vej).retur til Nørre Kvarters grønne lunger forside
Grønne Lunger.
Eksempler på facadebeplantninger fra det historiske København

Jens Hvass
Kunstakademiets Arkitektskole, København 2005.

ISBN: 87-7830-115-7
Sankt Petri Kirke - 36 billeder i popup-ramme Bispegaarden - 14 billeder i popup-ramme
Banegraven ved Vesterport - 8 billeder i popup-ramme Professorgårdene mellem Store Kannikestræde og Skindergade - 28 billeder i popup-ramme
Strandgade 28-30 - 10 billeder i popup-ramme Bibliotekshaven på Slotsholmen - 18 billeder i popup-ramme
Industrigården - 11 billeder i popup-ramme Rosenborggade 15 - 11 billeder i popup-ramme
Jarmers Plads - 13 billeder i popup-ramme Ørstedsparken - 32 billeder i popup-ramme
Ørstedsparken - 32 billeder i popup-ramme Jarmers Plads - 13 billeder i popup-ramme

11.03.2013