retur til forside
Lægekunstens Rum - litteraturliste
Asklepios-tempel facade
På denne side findes en foreløbig oversigt over litteratur anvendt i forbindelse med udarbejdelsen af Lægekunstens Rum. Først følger medicinhistoriske referencer. Derefter følger referencer til case-studierne om Vidarkliniken, Sarah Network og Shiranui Stress Care Center.


Lægekunstens Rum i Persien, Ægypten og Grækenland

Aleshire, S.B.: The Athenian Asklepieion. The People, Their Dedications, and Their Inventories, J.C. Gieben, Amsterdam 1989.

Amundsen, D.W.: Medicine, Society, and Faith in the Ancient and Medieval Worlds, The John Hopkins University Press, Baltimore & London 1996. (JH)

Bergmark, M.: Lægekunst, tro og overtro, Politikens Forlag, København 1968.

Blinkenberg, C.: Miraklerne i Epidauros, Gyldendalske Boghandel, København & Kristiania, 1917.

Brelich, A.: "The Place of Dreams in the Religious World Concept of the Greeks" in von Grunebaum, G.E. & Caillois, R. (Eds.): The Dream and Human Societies, University of California Press, Berkeley and Los Angeles 1966.

Burford, A.: The Greek Temple Builders at Epidaurus, Liverpool University Press, Liverpool 1969.

Cahen, R.: ”The Psychology of the Dream” in von Grunebaum, G.E. & Caillois, R. (Eds.): The Dream and Human Societies, University of California Press, Berkeley and Los Angeles 1966.

Charitonidou, A.: Epidaurus. The Sancturary of Asclepios and the Museum, Clio Editions, Athen 1978.

Grmek, M.D. (Ed.): Western Medical Thought from Antiquity to the Middle Ages, Harvard University Press, Cambridge & London 1998.

von Grunebaum, G.E. & Caillois, R. (Eds.): The Dream and Human Societies, University of California Press, Berkeley and Los Angeles 1966.

Meyer C.A.: ”The Dream in Ancient Greece and Its Use in Temple Cures” in von Grunebaum, G.E. & Caillois, R. (Eds.): The Dream and Human Societies, University of California Press, Berkeley and Los Angeles 1966, pp. 306-19.

Jung, C.G., & Kerényi, C.: Essays on a Science of Mythology. The Myth of the Divine Child and the Mysteries of Eleusis, (1940/41) Bollingen Series XXII, Princeton University Press, New York 1989.

Kerényi, C.: The Gods of the Greeks, (1951) Thames and Hudson, London 1998.

Kerényi, K.: Der Göttliche Artz. Studien über Asklepios und seine Kultstätten, (1947) Herman Gentner Verlag, Darmstadt 1956. (KB)

Kerényi, C.: Asklepios. The archetypal image of the physician’s existence, (1947) Bollingen Series LXV-3, Princeton University Press, New Jersey 1981.

Larsson, J.: Greek Heroine Cults, University of Wisconsin Press, Madison 1995. (pp. 58-77 om Hygieia)

Lloyd, G.E.R.: "Epistemological arguments in early Greek medicine in comparative perspective" in Bates, D. (Ed.): Knowledge and the Scholarly Medical Traditions, Cambridge University Press, Cambridge 1995, pp. 25-39.

Neuburger, M.: The Doctrine of the Healing Power of Nature throughout the Course of Time, Homeopatic Medical College, New York 1926.

Risse, G.B.: Mending Bodies, Saving Souls. A History of Hospitals, Oxford University Press, New York 1999.

Sällström, P.M.: ”Att studere ljud och arkitektur” in Nordisk Arkitekturforskning 2000/1-2, pp. 79-89.

Skolomowski, H.: ”Wholeness, Hippokrates and Ancient philosophy” in Kunz, D. (Ed.): Spiritual Aspects of the Healing Arts, The Theosophical Publishing House, Wheaton Illinois, Madras & London 1985, pp. 14-20.

Scouten, J.: Serpent of Asclepios. Symbol of Medicine, Elsevier Publishing Company, Amsterdam, London & New York 1967.

Tomlinson, R. A.: Epidauros, Granada, London, Toronto, Sydney & New York 1983.


Gl. Testamente og Ny Testamente

Amundsen, D.W.: Medicine, Society, and Faith in the Ancient and Medieval Worlds, The John Hopkins University Press, Baltimore & London 1996.

Bergmark, M.: Lægekunst, tro og overtro, Politikens Forlag, København 1968.

Giversen, S. (overs.): Thomasevangeliet ved Søren Giversen, Gyldendal, København 1990.

Grmek, M.D. (Ed.): Western Medical Thought from Antiquity to the Middle Ages, Harvard University Press, Cambridge & London 1998. (JH)

Risse, G.B.: Mending Bodies, Saving Souls. A History of Hospitals, Oxford University Press, New York 1999.

Rosner, F.: Medicine in the Bible and the Talmud. Selections from Classical Jewish Sources, Yeshiva University Press, New York 1977.

Numbers, R.L. & Amundsen, D.W. (Eds.): Caring and Curing. Health and Medicine in the Western Religious Traditions, The Johns Hopkins University Press, Baltimore & London 1986.


Middealder, renaissance og tidlig industrialisering

Aggerbo, A. (Ed.): Allerede Hippokrates. Om læger, lægekunst og lægeetik, Grevas Forlag, Århus 1971.

Amundsen, D.W.: Medicine, Society, and Faith in the Ancient and Medieval Worlds, The John Hopkins University Press, Baltimore & London 1996.

Bergmark, M.: Lægekunst, tro og overtro, Politikens Forlag, København 1968.

Fink-Jensen, M.: Ole Borch, Paracelsus og Hermes Trismegstos. Træk af dansk videnskab i 1600-tallet, Københavns Universitet 1997.

Grmek, M.D. (Ed.): Western Medical Thought from Antiquity to the Middle Ages, Harvard University Press, Cambridge & London 1998.

McGinn, B.: The Calabrian Abbot. Joachim of Fiore in the History of Western Thought, Macmillan Publishing Company, New York & Collier Macmillan Publishers, London 1985.

Miller, S.T.: The Birth of the Hospital in the Byzantine Empire, (1985) Johns Hopkins University Press, Baltimore & London 1997.

Numbers, R.L. & Amundsen, D.W. (Eds.): Caring and Curing. Health and Medicine in the Western Religious Traditions, The Johns Hopkins University Press, Baltimore & London 1986.

Porter, R.: The Greatest Benefit to Mankind. A Medical History of Humanity from Antiquity to the Present, Fontane Press, London 1997.

Rawcliffe, C.: Medicine & Society in later Medieval England, (1995) Sutton Publishing, Sommerset 1997.

Rawcliffe, C.: Medicine for the Soul. The Life Death and Resurrection of an English Medieval Hospital, Sutton Publishing, Sommerset 1999.

Reeves, M. & Gould, W.: Joachim of Fiore and the Myth of the Ethernal Evangel in the Nineteenth Century, Clarendon Press, Oxford 1987.

Reeves, M. & Hirsch-Reich, B.: The Figurae of Joachim of Fiore, Clarendon Press, Oxford 1972.

Risse, G.B.: Mending Bodies, Saving Souls. A History of Hospitals, Oxford University Press, New York 1999.


Danske hospitaler gennem tiderne

Emborg, R.: "V parat til at sælge sygehuse" in Politiken 13.07.1998.

Noter fra Danmarks Arkitektur, hospitalsafsnittet, til: Lund, H.: xx in Det danske Kunstindustrimuseums Virksomhed 1964-69, pp. 15-50.

Architekt Christian Frederik Hansen 1756-1845, Altonaer Museum, Hamburg 1968 (p. 37).

Millech, K: Danske arkitekturstrømninger 1850-1950, København 1951 (p. 36-37).

Funder, L.: Nyrop ...., p. 76.

Sestoft, J.: Epidimihospitalet i København, (1979).

Arkitektur 1977 pp. 169-208.

Arkitektur 1975 pp. 307-321.


Den moderne æra og paradigmer generelt

Anderson, R. : "behandlingsmiljøet" in Moyers, B.: Psyke og helbredelse, (1993) Lindhardt og Ringhof, København 1994 pp. 37-57.

Chernin, D.: "Holistic Medicine: Its Goals, Models, Historical Roots" in Kunz, D. (Ed.): Spiritual Aspects of the Healing Arts, The Theosophical Publishing House, Wheaton Illinois, Madras & London 1985 pp. 101-115.

Dossey, L.: "The Future of Medicine" in Kunz, D. (Ed.): Spiritual Aspects of the Healing Arts, The Theosophical Publishing House, Wheaton Illinois, Madras & London 1985 pp. 3-13.

Elsass, P.: "Psykoterapien og dens ydre rum. 'Medforskerperspektiv' og 'brugerindflydelse' som ekempler på psykologiens kontekstbegreber" in Hansen, H.P. & Ramhøj, P. (Eds.): Tværvidenskabelige perspektiver på sundhed og sygdom, Akademisk Forlag, København 1995 pp. xx-xx.

Fee, E.: "Henry E. Sigerist: His Interpretations of the History of Disease ad the Future of Medicine" in Rosenberg, C.E. & Golden, J. (Eds.): Framing Diseases. Studies in Cultural History, Rutgers University Press, New Brunswick NJ, 1992 pp. 297-318.

Forchhammer, H.B.: "Livskvalitet på recept" in Hansen, H.P. & Ramhøj, P. (Eds.): Tværvidenskabelige perspektiver på sundhed og sygdom, Akademisk Forlag, København 1997 pp. xx-xx.

Gordon, J.S.: "The Pardigm og Holistic Medicine" in Hastings, A.C., Fadiman, J. & J.S. Gordon (Eds.): Health for the Whole Person. The Complete Guide to Holistic Medicine, (1980) Bantam Books, Toronto, New York, London & Sydney 1981 pp. 3-40.

Graham, H.: Complementary Therapies in Context. The Psychology of Healing, Jessica Kingsley Publishers, London & Philadelphia 1999.

Hansen, H.P. & Ramhøj, P. (Eds.): Tværvidenskabelige perspektiver på sundhed og sygdom, Akademisk Forlag, København 1997.

Hastings, A.C., Fadiman, J. & J.S. Gordon (Eds.): Health for the Whole Person. The Complete Guide to Holistic Medicine, (1980) Bantam Books, Toronto, New York, London & Sydney 1981.

Hildebrandt, S., & Schultz, M. (Eds.): Fokus på sygehusledelse, Munksgaard, København 1997.

Jensen, K.L. & Rolfsager, K.: Smertens kvantespring. Meningen med sygdom og smerte i det meneskelige univers, Københavns Universitet, København 1992.

Kinsley, D.: Health, Healing and Religion. A Cross-Cultural Perspective, Prentice Hall, Upper Saddle River N.J. 1996.

Kunz, D. (Ed.): Spiritual Aspects of the Healing Arts, The Theosophical Publishing House, Wheaton Illinois, Madras & London 1985.

Landy, D. (Ed.): Culture, Disease, and Healing. Studies in Medical Anthropology, Macmillan, New York 1977.

Lerner, M. "Heling" in Moyers, B.: Psyke og helbredelse, (1993) Lindhardt og Ringhof, København 1994 pp. 335-354.

Lærum, H.: Menneske, sygdom og samfund, Tiderne Skifter, København 1992.

Mirdal, G.M.: Psykosomatik. Sårbarhed, stress og sygdom, Munksgaard, København 1990. (KB)

Moyers, B.: Psyke og helbredelse, (1993) Lindhardt og Ringhof, København 1994.

Otto, L.: "Sundhedsbegrebets omfang og opløsning. En strukturel analyse af sundhedsdiskursen" in Hansen, H.P. & Ramhøj, P. (Eds.): Tværvidenskabelige perspektiver på sundhed og sygdom, Akademisk Forlag, København 1997 pp. 181-96.

Quinn, J.F.: "The Healing Arts in Modern Health Care" in Kunz, D. (Ed.): Spiritual Aspects of the Healing Arts, The Theosophical Publishing House, Wheaton Illinois, Madras & London 1985 pp. 116-124.

Ramhøj, P.: Kultur - sygdom og sundhed, Dansk Institut for Sundheds- og Sygeplejeforskning, København 1989.

Risse, G.B.: Mending Bodies, Saving Souls. A History of Hospitals, Oxford University Press, New York 1999.

Rosenberg, C.E. & Golden, J. (Eds.): Framing Diseases. Studies in Cultural History, Rutgers University Press, New Brunswick NJ, 1992.

Skolomowski, H.: "Wholeness, Hippokrates and Ancient philosophy" in Kunz, D. (Ed.): Spiritual Aspects of the Healing Arts, The Theosophical Publishing House, Wheaton Illinois, Madras & London 1985 pp. 14-20.

Spiro, H. et al. (Eds.): Empathy and the Practice of Medicine. Beyond Pills and the Scalpel, Yale University Press, New Haven & London 1993. (Gerd)

Westlake, A.T.: The Pattern of Health. A Search for a Greater Understanding of the Life Force in Health and Disease, (1961) Shambhala, Boulder & London 1973.

Xx Xx: "Lægevidenskab i en kultur, der ikke adskiller krop og psyke" in Moyers, B.: Psyke og helbredelse, (1993) Lindhardt og Ringhof, København 1994 pp. 265-314.


Hospitalsarkitektur generelt

Canter, D. & Canter, S. (Eds.): Designing for Therapeutic Environments. A Review of Research, John Wiley & Sons, Chichester, New York, Brisbane & Toronto 1979. (KB)

Risse, G.B.: Mending Bodies, Saving Souls. A History of Hospitals, Oxford University Press, New York 1999. (JH)


Vidarkliniken

"Abbi" in Arkitektur (S) 1984/6, pp. 2-3.

Ahlberg, M.: "Kärlek och teknik i landskapet" (interview m. Arne Klingborg) in Balder nr. 3 1994, pp. 3-5.

"Allkunstverket" in Libra 1994/4, pp. 153-55.

Aregger, G.: "Av tregreningens historie" in Arken 1-2/1980, pp. 28-31.

Asmussen, E.: "Christofferskolan i Bromma" in Arkitektur (S) 6/1974, pp. 5-6.

Asmussen E.: "För alle sinnen. Om Järnaseminariets formspråk" in Arkitektur (S) 6/1984, pp. 9-17.

Asmussen, E.: Husbehov. Erik Asmussen, Privattryck, Haderslev Danmark 1992.

Asmussen, E.: "Kulturhus, Järna" in Arkitektur (S) 7/1993, pp. 44-51.

Asmussen, E.: "Robygge, Järna" in Arkitektur (S) 1980/10, pp. 20-23.

Asmussen, E.: "Rudolf Steinerseminariet i Järna" in Arkitektur (S) 6/1974, pp. 8-16.

Asmussen, E.: "Vidarkliniken, Järna" in Arkitektur (S) 1988/8, pp. 38-45.

Asmussen, E., Arne Klingborg og Christian Osika: "Vidarkliniken, ett antroposofiskt sjukhus i Järna" Stiftelsen Vidarkliniken, Stockholm 1984. ???

Bang, J. (Ed.): Gyldendals Tibinds Leksikon, sjette bind, Nordisk forlag, København 1977.

von Baravalle, A.: "Carl Kempers Arbeit am zweiten Goetheanum" in Raske, H. et al.: Der Bau. Studien zur Architektur und Plastik des ersten Goetheanum von Carl Kemper, (1966) Stuttgart, 2. ed. 1974, pp. 17-24.

Bayes, K.: Living Architecture, Rudolf Steiner's ideas in practice, Floris Books, Edinburgh 1994.

Berger-Gerster, C.: Goethes Faust am Goetheanum. Bilder von der Neuinszenierung 1978-1981, Philosophisch-Anthroposophischer Verlag, Dornach, 1981.

Biesantz, H. & Klingborg, A.: Goetheanum - Rudolf Steiners arkitekturimpuls, Kosmos Förlag, Järna, Sverige & Philosophisch-Anthroposophischer Verlag, Dornach 1980.

Hagen Biesantz in Biesantz, H. & Klingborg, A.: Goetheanum - Rudolf Steiners arkitekturimpuls, Kosmos Förlag, Järna, Sverige & Philosophisch-Anthroposophischer Verlag, Dornach 1980, pp. 9-90.

Birkelund, M.: "Brugererfaringer med alternativ kræftbehandling" in Launsø, L., Skjerbæk, K. og Annette Tingstad, (Eds.): Livskraft og mennesker, Akademisk forlag 1995, pp. 13-20.

Björklund, K. og Dilani, A.: "Brukarperspektivet en förutsätting för effektivitet i vårdbyggnader. Forskningsuppsats till konferensen om 'Kvalitet i kommuner och landsting' den 18-19 oktober 1995 i Göteborg."

Borgenhammer, E.: "Den antroposofiske vården. Ett vårdalternativ, som betonar läkende och uppbyggnad" in Vasabladet 28.09. 1989, p. 11.

Borgenhammer, E.: "Den antroposofiske vården. Läkande och uppbyggande vård vid Vidarkliniken i Järna" in Vård 4/1993, pp. 44-54.

Borgenhammer, E.: "Att vara patient vid Vidarkliniken i Järna" in Tidskriften Sjukhuset 7-8/1990, pp. 14-17.

Brodersen, K.: "Rudolf Steiner, tregreningen og dagens sosiale spørgsmål" in Libra 2/1980, pp. 67-77.

Bruset, S.: "Homøopati - en utfordring til moderne fysikk og medisin" in Launsø, L., Skjerbæk, K. og Annette Tingstad, (Eds.): Livskraft og mennesker, Akademisk forlag 1995, pp. 69-76.

Caldenby, C.: "Ett levande alternativ?" in Arkitektur (S) 1980/10, pp. 24-27.

Capra, F.: The Turning Point, Science, Society, and the Rising Culture, Wildwood House, London 1982.

Carlgren, F.: Rudolf Steiner, Goetheanum Fri Højskole for Åndsvidenskab, Dornach 1961.

Clausen, S.: "Rudolf Steiners Treskulptur i Dornach" in Libra 2/1985, pp. 58-62.

Clausen, S.: "Rudolf Steiners Virksomhet ved 'Arbeiterbildungsschule' i Berlin" in Libra 2/1980, pp. 52-59.

Coates, G.: Erik Asmussen. Architect, Byggförlaget, Stockholm 1997.

Coates, G.: "Living Architecture and Community" in Progressive Architecture 3/1991, pp. 70-73.

Cohen, P.: "Sugaring the Pill" in New Scientist 27 an. 1996, pp. 26-29.

Døssing, C.: "Rudolf Steiner som Arkitekt" in The Architecture of Erik Asmussen in Järna (udstillingskatalog i duplikerede løsblade) u. år.

Egge, C.: "Rudolf Steinerseminariet i Järna - en historisk skisse" in Libra 2/1985, pp. 58-62.

Eriksson, E.: "Expresionism och tradition" in Arkitektur (S) 1984/6, pp. 4-7.

Fant, G.: "Fodbad och omvårdnad. Interview med Anette Beisswänger" in Forum Järna 3/1991, p. 22.

Fant, Å.: Främtidens byggnad 1913-23, En jämförande studie mellan Rudolf Steiners arkitektur i Dornach och arkitektgruppen kring Bruno Taut i Berlin åren kring första världskriget, Stockholms Universitet, Institutionen för Konstvetenskap 1977.

Fant, Å.: "Färg i dialog med människa och natur" in Form 7-8/1979, pp. 26-28.

Fant, Å.: "Rudolf Steiners Bidrag till den moderna Arkitekturhistorien" in Biesantz, H. & Klingborg, A.: Goetheanum - Rudolf Steiners arkitekturimpuls, Kosmos Förlag, Järna, Sverige & Philosophisch-Anthroposophischer Verlag, Dornach 1980, pp. 91-98.

Fant, Å., Klingborg, A. & A.J. Wilkes: Die Holzplastik Rudolf Steiners in Dornach, Philosophisch-Anthroposophischer Verlag, Dornach 1969.

Fuchs, F.: "Lebendige Farbflächen. Plädoyer für einen neuen Weg, Farbe an Architektur zu binden" in Bauwelt 1984 Heft 47, pp. 1995-2000.

Fridborg, I.: "Vidarkliniken. Intervju med Dr. Einar Berg om Vidarkliniken" in Falk 2/1984, pp. 10-13.

"Rapport från byggplatsen" in Falk 1984/2, p. 13.

Flatters, U.: "Sjukdommens betydelse i människans utveckling", foredrag af dr. Ursula Flatters 07.03. 1987 in Falk 1989.

Glöckler, M.: "Antroposofisk medicin - en nödvändighet i vår tid" in Forum Järna 3/1991, pp. 4-9.

Goethe J.W.: Planternes metamorfose. Kommenteret af Rudolf Steiner, Antroposofisk Forlag 1986. Oprindeligt Versuch, die metamorphose der Pflantze zu erklären 1790.

Granly, O.: "Rudolf Steiners Mysteriedramaer" in Libra 1994/4, pp. 170-86.

Granly, O. & Møller A.: "Järna som allkunstverk - et intervju med Arne Klingborg og Anders Kumlander" in Libra 1994/4, pp. 156-69.

Gunge, M: "Behov for udtryk" (introduktion) in Husbehov. Erik Asmussen, Privattryck, Haderslev Danmark 1992, pp. 8-11.

Hamrin, E. et al.: Prövning av olika metoder att utvärdera verksamheten vid Vidarkliniken i Järna. Et pilotstudie med inriktning på cancerpatienten, Institutionen för omvårdnadsforskning, Hälsouniversitetet, Universitetet i Linköping 1990.

Hansen, O.B.: Antroposofi. Rudolf Steiners bidrag til videnskab, kunst og religion, Berlingske Forlag, København 1979.

Heinze, R.: Fremtidens Astrologi II. En fremtidig tydning af horoskopet, Michaels forlag, Kyringe Ringsted, u. år.

Hemleben, J.: Rudolf Steiner. Biografiske uddrag og billeddokumenter, Sankt Ansgars Forlag, København 1968.

Hildebrandt, S.: "Ledelse og samarbejde i organisationer inden for kulturliv og erhvervsliv. Et forsøg på en tilnærmelse" in Janus 4/1994 & 1/1995, pp. 30-42.

Hvass, J.: "Betonmesteren Ando" in Arkitekten 12/1992 pp. 343-51.

Høinæs, H.-J.: "Litt om healing-syndromet" in Janus 2/1993, pp. 21-28.

Høinæs, H.-J.: "Mellom et materialistisk og et svermerisk syn på kristendommen. En introduktion til antroposofiens syn på kristendommen" in Janus 1/1993, pp. 9-20.

Itten, J.: Farvekunstens elementer, (1961) Borgen, Stuttgart 1977.

Jaeger, T.A.: Arkitekturens væsen - om Rudolf Steiners skulpturelle arkitektur og tankerne bag den, forlaget Impuls, Odense 1996.

Jørgensen, K.: "Antroposofisk landskabsarkitektur - finnes den?" in Byggekunst 5/1992, pp. 291-95.

Kappel, A.: Farvens format - en vejledning i farvevalg, Arkitektens Forlag, København 1998.

Kemp, P.: "Arrogancen, der dræber" in Studier i Etik og Ret 6, juni 1997 pp. 77-84 (opr. kronik in Politiken 14.06. 1997).

Kemp, P.: "Sårbarhedens etik" in Studier i Etik og Ret 6, juni 1997 pp. 17-24 (opr. kronik in Politiken 24.10. 1996).

Klingborg, A.: "Rudolf Steiner og hans byggeimpuls" in Byggekunst 5/1992, pp. 282-89.

Klingborg, A.: "Rudolf Steiners byggimpuls" in Arkitektur (S) 6/1984, pp. 34-36.

Klingborg, A.: "Märkliga former - ligger det något bakom?" in Arkitektur (S) 6/1974, pp. 2-3.

Klingborg, A. & Fant, Å.: Tendenser i vår tids arkitektur, Kosmos förlag, Järna 1985.

Krishnamurti Information Homepage in Berlin, "About Krishnamurti", på web-adressen: http://flp.cs.tu-berlin.de:1895/on-K/about-K.html.

Krüger, M.: "Arbeid blir frihet" in Libra 3/1987, pp. 99-107.

Lam, W.M.C., Ripman, C.H. (Ed.): Perception & Lighting as Formgivers for Architecture, Van Nostrand Reinold, New York 19??.

Larsson, L.: "Rummen flödar av helande ljus" in Form 3/1987, pp. 16-21.

Larsson, Å.: "Christian, en konstnar i läkedom" in Södertalje LT 16.04. 1993.

Launsø, L.: "Befolkningens brug af alternativ behandling" in Launsø, L., Skjerbæk, K. og Annette Tingstad, (Eds.): Livskraft og mennesker, Akademisk forlag 1995, pp. 33-41.

Launsø, L., Skjerbæk, K. & Annette Tingstad (Eds.): Livskraft og mennesker, Akademisk forlag 1995.

Limkilde, S.: Noget om farver og arkitektur, Kunstakademiets Arkitektskole, København 1991

Lindroos, G.: "Noget om badeterapi" in Falke. Øje-blik, marts 1990, pp. 21-22.

Lundahl, G.: "Arkitektur som redskap" in Arkitektur (S) 8/1988, p. 51.

Lundquist, Å.: "Vidarkliniken. Et antroposofisk hospital i Järna" in ny impuls 7/1986, pp. 5-6. Opr. Das Goetheanum 46/1985.

Löfström, B.: "Färgbygge. En ny idé om färg som skimrar, svävar, lyser och förändras" in Det alternative Järna, (1986) Biodynamiska föreningen, Järna, 2. rev. ed. 1991, pp. 38-39.

Löfström, B.: "Hälsa är et ideal, vi ständigt er på väg emot" in Forum Järna 3/1991, pp. 13-18.

Löfström, B.: "Läkepädagogik. Människan-musikern får inta förväxlas med instrumentet" in Det alternative Järna, (1986) Biodynamiska föreningen, Järna, 2. rev. ed. 1991, pp. 29-30.

Löfström, B.: "Rudolf Steinerseminariet. 'Kom och titta på vort avlopp!'" in Det alternative Järna, (1986) Biodynamiska föreningen, Järna, 2. rev. ed. 1991, pp. 6-8.

Löfström, B.: "Rudolf Steinerseminariet. Arkitektur som protest mot slentrian och intellektualism" in Det alternative Järna, (1986) Biodynamiska föreningen, Järna, 2. rev. ed. 1991, pp. 8-10.

Löfström, B.: "Rudolf Steinerseminariet. Et kulturens hus, et allkunstverk" in Det alternative Järna, (1986) Biodynamiska föreningen, Järna, 2. rev. ed. 1991, pp. 12-13.

Löfström, B.: "Rudolf Steinerseminariet. Eurytmi - en konstnerlig vetenskap" in Det alternative Järna, (1986) Biodynamiska föreningen, Järna, 2. rev. ed. 1991, pp. 13-15.

Löfström, B.: "Vidarkliniken. Et arkitektonisk konstverk, et hus att bli bra i" in Det alternative Järna, (1986) Biodynamiska föreningen, Järna, 2. rev. ed. 1991, pp. 19-20.

Löfström, B.: "Vidarkliniken. Det handlar om hela människan, aldirg bare en del" in Det alternative Järna, (1986) Biodynamiska föreningen, Järna, 2. rev. ed. 1991, pp. 21-22.

Lönsted, I.: "Trädgården våren 95" in Vidarklinikens Vänner nr. 16, juni 1995, pp. 34-38.

Marberry, S.O.: Color in the Office. Design trends from 1950-1990 and Beyond, Van Nostrand Reinhold, New York 19??

Martin, J.S.: Ragnarok. An investigation into Old Norse concepts of the Fate of the Gods, Van Gorcum, Assen 1972.

Matthei, R. (Ed.): Goethes farvelære, (1971) Hernov 1988.

Mellerup, H.: "Byggekunsten og menneskets rumbevidsthed. En betragtning i anledning af indvielsen af Audonicon" in Kompendium-katalog til udstilling om antroposofisk arkitektur, 5.11. 1983.

Moe, L.: Ragnarok, (1929), Forlaget Wormianum, Århus 1973.

Neuschütz, K.: "Färg finns överallt..." (interview m. Fritz Fuchs) in Arkitektur (S) 3/1993, pp. 36-39.

Neuschütz, K.: "Vad är en Waldorfförskola?" in På väg 4/1995, pp. 22-25.

Neuschütz, K.: "Vi uppvaktede sex socialministrar!" in Forum Järna 3/1991, pp. 33-37.

Olrik, Axel: Om Ragnarok, (Særtryk af Aarbog for nord. Oldkynd og Hist. 1902), G.E.C. Gad's Universitetsboghandel, København 1902.

Olrik, Axel: Om Ragnarok, anden Afdeling: Ragnarokforestillingernes Udspring, G.E.C. Gad's Universitetsboghandel, København 1914.

Ouseley, S.G.J.: Colour Meditations, With Guide to Colour-Healing, (1949) L.N. Fowler & Co. Ltd. Portsmuth 14. ed. 1981.

Pehnt, W.: Die Architektur des Expressionismus, Verlag Gerd Hatje, Stuttgart, 1972.

Pehnt, W.: Rudolf Steiner. Goetheanum, Dornach, Ernst & Sohn sted ??? 1991.

Raab, R.: "Steiner at Järna" in Architectural Review july 1980, pp. 10-14.

Raab, R.: "Vorwort" in: Raab, R. Klingborg, A. & Å. Fant: Sprechender Beton. Wie Rudolf Steiner den Stahlbeton verwendete, Philosophisch-Anthroposophischer Verlag, Dornach 1972, p. 9.

Raab, R. Klingborg, A. & Å. Fant: Sprechender Beton. Wie Rudolf Steiner den Stahlbeton verwendete, Philosophisch-Anthroposophischer Verlag, Dornach 1972.

Raske, H. et al.: Der Bau. Studien zur Architektur und Plastik des ersten Goetheanum von Carl Kemper, (1966) Stuttgart, 2. ed. 1974.

Rasmussen, H. & Søndergaard, M.: Antroposofisk Sygdomsbehandling. Et studie vedrørende Behandlingspraksis på Vidarkliniken, Sverige, (et afsluttende speciale v. Institut for Samfundsfarmaci), Danmarks farmaceutiske Højskole, u. år, ca. 1993.

Sahlin, B.: "Vilja till form" in Arkitektur (S) 6/1974, p. 7.

Skriver, P.E.: "Rudolf Steinerseminaret i Järna" in Arkitekten DK 7/1980, pp. 282-89.

Schmidt, L.: Farven og lyset. Studier i Goethes farvelære, Klematis, Aalborg 1993.

Schmidt, L.: "Goethe og farverne" in Samvirke 6-7/1995, pp. 30-35.

Schwenk, T.: Sensibelt Kaos. Strömmande formskabande i vatten och luft, (1962) Kosmos förlag, Järna 1983.

Skagen, K.: "Den permanente evolusjon" in Arken 1-2/1980, pp. 10-27.

Skjerbæk, K.: "Lægekunst - videnskaben om hin enkelte" in Janus 2/1993, pp. 9-17.

Skjerbæk, K.: "Menneske, proces og stof. Om antroposofisk terapi og vejen til 'Hin Enkelte'" in Launsø, L., Skjerbæk, K. og Annette Tingstad, (Eds.): Livskraft og mennesker, Akademisk forlag 1995, pp. 104-14.

Skjerbæk, K.: "Visualisering og helbredelse" in Janus 2/1993, pp. 30-32.

Smit, J.: "Kain og Abel" in Libra 2/1985, pp. 49-58.

Steiner, R.: Antroposofi, Forlaget Vidar, Oslo & København 1930.

Steiner, R.: Der Baugedanke des Goetheanum, (1932) Verlag Freies Geisteleben, Stuttgart, 2. rev. ed. 1958.

Steiner, R.: "Credo. Den enkelte og altet" in ??? 19??, pp. 3-4.

Steiner, R.: "Frid på Jorden!" (foredrag fra 23.12. 1920) in Antroposofisk tidskrift 1933/9 pp. 205-18.

Steiner, R.: "Mitt Liv" (uddrag fra Steiner, R.: Mein Lebensgang, pp. 323-32) in Antroposofisk Tidsskrift (S) 9/1933, pp. 193-201.

Steiner, R.: Om livets mening. To foredrag holdt i København d. 23. og 24. maj 1912, Antroposofisk Forlag, København 1964.

Steiner, R.: "Plejen af ånden og det økonomiske liv" in Janus 3/1994, pp. 18-19.

Rudolf Steiner: Bilder okkulter Siegel und Säulen. Der Münchner Kongress Pfingsten 1907, (1957) Dornach, 2. ed. 1977.

Steiner, R.: De tre funktioner og systemer i den Sociale Organisme og deres Livsbetingelser, Forlaget De Tre Funktioner, Bergen 1968.

Steiner, R.: Veier til en ny byggestil, 5 foredrag holdt under arbeidet med det første Goetheanum, (norsk oversættelse af Wege zu einem neuen Baustil (1926)), Antropos, Oslo 1972.

Steiner, R.: Wege zu einem neuen Baustil. Fünf Vorträge gehalten während der Arbeit am ersten Goetheanum in Dornach zwischen dem 7. Juli und 26. Juli 1914, (1926) Verlag Freies Geisteleben, Stuttgart, 2. rev. ed. 1957.

Steiner, R.: Åndsvidenskaben og det sociale spørgsmål, (opr. Geisteswissenschaft und soziale Frage 1957), Antroposofisk Forlag, København 1964.

"Stiftelsen Vidarklinikens Verksamhetsberettelse för år 1991", Järna, 2. juni 1992.

Szeemann, H.: Der Hang zu Gesamtkunstwerk, (udstillingskatalog), Verlag Sauerländer, Aarau & Frankfurt 1983.

Sørensen, S.O.: "Goethes farvelære" in Flux 6/1994, pp. 40-42.

Sørensen, V.: Ragnarok. En gudefortælling, Centrum, sted 1982.

Thorsstensson, E,: "Skrattbordet" in Vidarklinikens Vänner nr. 16, juni 1995, pp. 55-56.

Wilson, C.: Rudolf Steiner. En mand & hans visioner, forlaget Komma, København, 1986.

"Yrkesinriktad rehabilitering vid Vidarkliniken i Järna", u. år.

Yebio, I.: "Vidarkliniken - en glimmande ädelsten!" in Vidarklinikens Vänner nr. 16, juni 1995, pp. 28-29.

Zimmer, E.: Der Modellbau von Malsch und das erste Goetheanum, Zum Bauimpuls Rudolf Steiners, Verlag Freies Geisteleben, Stuttgart 1979.

Zimmer, E.: Rudolf Steiner als Architekt von Wohn- und Zweckbauten, Verlag Freies Geisteleben, Stuttgart 1979.

Ødegården, O.: "Mer enn en dikter" in Byggekunst 5/1992, p. 281.

Det alternativa Järna, Presentation av antroposofiskt inspirereda verksamhetar, (1986) Biodynamiska föreningen, Östertälje, 4. rev. ed. 1991.

"Hur kan man förstå cancer, något om cancer och cancerterapi ur antroposofisk synspunkt" in Falk 1993. (mange bidrag)

Evt. notehenvisninger til Bauwelt 1984/47 og Arkitektur-S 3-93

Diverse artikler fra Daidalos 17: (det akustiske rum) / 1985

Diverse artikler fra Daidalos 51: (farve og arkitektur) / 1994

Hisamatsu, S.: Zen and the Fine Arts, Kodansha ...

Claus Hvass artikel i Lys.


Shiranui

Cooper, G.: ”Turning Japanese” in Hospital Development September 1997, pp. 35-37.

Covell, J. & Yamada, S.: Unravelling Zen's Red Thread. Ikkyu's Controversial Way, Hollym International, Elizabeth NJ & Seoul 1980.

Deleuze, G.: The Literature Machine xxx (197x).

Hasegawa, I.: ”Analysis of Works” in Space Design 1995/11, pp. 156-57.

Medical Facilities. New Concepts in Architecture & Design, Meisei Publications, Tokyo 1995.

Shinkenchiku 1988/10 pp. 199-210 (article on Shinohara's Hanayama Hospital).

Shinohara, K.: ”Chaos and Machine” in Japan Architect 5/1988, p. 25.

Shinohara, K.: "The Savage Machine as an Exercise" in Japan Architect 3/1979, pp. 76-79.

Shinohara, K.: Shinohara Kazuo, Toto Shuppan, Tokyo 1996.

Shinya, C. et al.: Investigations on Shiranui Stress Care Center (find korrekt UK titel), Ariake Kogyo Koto Senmon Gakko, Kenchiku Gakka [Ariake college of technology, architectural department], Omuta 1998 & 99.

”Shiranui Hospital, Stress Care Center,” Space Design 1995/11, pp. 108-09.

Space Design 1995/11: Itsuko Hasegawa 1985-95.


At fremskaffe

Wulff, H.R. : Den samaritanske pligt, Munksgaard, København 1965.

Binder, G.A.: Great Moments in medicine, Park-Davis, Detroit 1966.

Osler, W.: The Evolution of Modern Medicine, Yale University Press, New Haven 1921.

Lyons, A.S. & R.J. Petrucelli: Medicine. An Illustrated History, Harry N. Abrams, New York 1978.

Ker'enyi, Karl: Der gøttliche Arzt : Studien yber Asklepios und seine Kultstætten (2. erw. Aufl.) Darmstadt : Hermann Gentner, 1956XXI + 113 s. : ill. Originalår: <1948>

Schouten, Jan: The rod and serpent of Asklepios, symbol of medicine, (1963) Amsterdam, 1967.

Kleinman, A.: Patients and healers in the context of culture : an exploration of the borderland between anthropology, medicine, and psychiatry, Berkeley, Calif. : University of California Press, cop. 1980.

Helman, Cecil: Culture, health and illness: An introduction for health professionals, Bristol, Boston 1984.

Henningsen, G. & G. Nellemann: Det farlige liv: sygdom, samfund og lægekunst, Nationalmuseet, København 1978

Sygdomsbilleder : medicinsk antropologi og psykologi / redigeret af Peter Elsass og Kirsten Hastrup, Gyldendal, 1986271 s.

Humanistisk forskning inden for sundhedsvidenskab : kvalitative metoder /redigeret af Inga Marie Lunde og Pia Ramhøj / med bidrag af Merete Bjerrum ... <et al.> <Kbh.> : Akademisk Forlag, 1996

Steiner, Rudolf: Det musikalskes væsen og toneoplevelsen i mennesket : syv foredrag, tre spørgsmålsbesvarelser og to afsluttende bemærkninger : Køln, Berlin, Leipzig og Dornach i årene 1906, 1920, 1921 og 1923 / Rudolf Steiner / <oversat af Niels Prahl> Odense : Jupiter, 1989. Originaltitel: Das Wesen des Musikalischen und das Tonerlebnis im Menschen

Hansen, O.B.: Antroposofi : Rudolf Steiners bidrag til videnskab, kunst og religion / <af> Oskar Borgman Hansen Kbh. : Berlingske Forlag, 1979259 s., <14> tav. (Berlingske leksikon bibliotek ; 140)

Jones, P.B.: "Aperspective Space. From the neo-classical axis to:" in Architectural Review 1093 March 1988, pp. 18-27.


retur til Lægekunstens Rum forside


Se Lægekunstens Rum introduktionsside.

Se Lægekunstens Rum link-side.

Se Lægekunstens Rum download-side.
Introduktion
Download arbjedspapirer
Links om Lægekunstens Rum
Litteraturliste

11.03.2013