forrige billede næste billede
Særlig ind mod Larsbjørnsstræde 6 er der blevet meget lidt plads til overs fra infill-byggeriet. Her burde bygningsmyndighederne have sat ind over for den slags degradering af den traditionelle bystrukturs naturlige rumligheder.