forrige billede næste billede
Denne bagmur mod Larsbjørnsstræde 8 kunne eventuelt gives en facadebeplantning, som udviklede volumen, men i situationen ville det rigtigste nok være at vælge rådhusvin, som kun danner ét lag af løvhang og derfor ikke slører de arkitektoniske volumener.