retur til forside
Links om sundhed
Pharmanex introduktion

Gennem mere end 30 år har jeg været optaget af forebyggende sundhed, og gennem mit arbejde med forskningsprojektet Lægekunstens Rum og Pharmanex' produkter støder jeg løbende på tankevækkende nye undersøgelser om sundhed og ernæring. Jeg har derfor på disse sider samlet links til informationer om den vitale rolle, som vores ernæring og kosttilskud spiller for vores sundhed og ikke mindst for muligheden for gennem en systematisk indsats at undgå den brede vifte af kroniske lidelser, som synes at følge den moderne tilværelses livsrum. 'Links om sundhed' rummer således en masse små brikker til det store puslespil, jeg i disse år søger at samle, om hvordan vi kan tage hånd om vores sundhed på højt niveau og holde os sunde og friske langt op i årene - eller med Pharmanex' ord live better, longer.

For overskuelighedens skyld har jeg organiseret de mange links tematisk omkring en række af Pharmanex' keneprodukter som LifePak, Marine Omega, CordyMax, Tegreen osv. Man kan navigere mellem de enkelte link-sider ved hjælp af oversigten i marginen til venstre. Øverst på hver side er der først en kort produktbeskrivelse. Derefter følger først produkt-specifikke links, og siden links, som tematisk knytter sig til pågældende produkt. For eksempel er der alene mere end 100 links om forskellige aspekter af forskningen i grøn te, som i de seneste år har leveret en lang række bemærkelsesværdige resultater. Og selvom det således ikke er nte eftervisning af samme specifikke egenskab, men resultater på grænsen af hvad vi ved, danner der sig et stadig stærkere billede af grøn te som en drik med en kolossal betydning for opretholdelsen af vores sundhed og vitalitet.

I dagens Danmark er det ikke tilladt at gøre produktanprisninger, selv når der er tale om videnskabeligt funderet information. Der er således meget snævre grænser for, hvad man kan tillade sig sige om det sundhedsmæssige potentiale i en optimal tilførsel af mikronæringsstoffer. Jeg har taget konsekvensen heraf og har etableret en password-beskyttelse af 'Links om sundhed'.

Siderne er tænkt som en service til mine Pharmanex- og scanner-kunder. Brugernavn og adgangskode til de efterhånden mere end 1.500 links i 'Links om sundhed' kan fås ved direkte henvendelse.

kort introduktion til Pharmanex BioPhotonic Scanner Mike Adams: The Pharmanex BioPhotonic Scanner Revolution
BioGinkgo / ginkgo biloba
CordyMax / cordyceps sinensis
Estera / kvinders hormonelle balance
FlexCare / glucosamin
G3 / Fruit from Heaven
IgG Boost / immunforsvar
LifePak / vitaminer
Marine Omega / omega-3
Overdrive / Pharmanex og sport
ReishiMax / ganoderma lucidum
Tegreen / camelia sinensis

Pharmanex BioPhotonic Scanner
antioxidanter & carotenoider
vitaminer og mineraler
andre links om sundhed

Links om sundhed - forside

Pharmanex introduktion
Pharmanex har +75 phd-uddannede videnskabsmænd i sin forsknings- og udviklingsafdelingen og arbejder tæt sammen med førende forskningsuniversiteter i hele verden
Bemærk: At påtage sig et medansvar for at opretholde sin sundhed på højt niveau er uomgængeligt vigtigt for at holde sig sund og ungdommeligt frisk langt op i årene. Men det betyder på ingen måde, at man ikke skal søge konsultation hos sin læge, når man har brug for det.

Den information, som er samlet på disse sider, er ikke tænkt som erstatning for professionel rådgivning. Men den kunne måske være med til, at man er klædt bedre på til gå i dialog med sin læge og proaktivt at kunne tage vare på sin sundhed.

En optimal ernæring virker over tid. Og må man holde sig klart, at selvom et givet næringsstof (eller en kategori af næringsstoffer) kan påvises at have en forebyggende virkning overfor en given lidelse, kan man ikke tage for givet, at det virker helbredende for samme lidelse i fuld udfodelse.

Ligeledes er det mig magtpåliggende her at understrege, at Pharmanex laver kosttilskud med et generelt forebyggende sigte, for at støtte os i vores bestræbelser på at holde os sunde og raske - og ikke medicin målrettet specifikke lidelser.

De mange links til ny forskning, som er samlet på disse sider, er ikke at betragte som specifik produktdokumentation, men må forstås som generisk information, til øget forståelse af et næringsstofs (eller en kategori næringsstoffers) generelle egenskaber.


retur til Pharmanex startside

11.03.2013