7 1
6
2
5
3
4
De angivne arealer er skønsmæssigt ansatte
vælg karré
Åbne belægninger slideshow rådhusvin slideshow
Med dens mange lodrette flader har selv den tættest bebyggede by et kolossalt potentiale for byforgrønnelse. I tusindvis af kvadratmeter med arkitektonisk uartikulerede gavle og bagmure venter på smukke facadebeplantninger.