forrige billede næste billede
Her er det en april-dag, hvor de store kastanjeblade stadig er ved at folde sig ud - kollegiets plankeværk fungerer som en af kvarterets vigtigste opslagstavler.