næste billede
Rosenborggade 15 er tilholdssted for Institut for Statskundskab under Københavns Universitet. Bygningen - her set fra Tornebuskgade - er flot overgroet med rådhusvin.