forrige billede næste billede
Vestergade 2 har +600 m fladt tag, som det ville være oplagt at beplante med græs eller sedum (lettere), hvor man ikke ønsker at bruge arealet til ophold. Sedum giver et meget smukt tag af ofte rødlige stenplanter, som trives i et meget tyndt og næringsfattigt - og dermed vedligeholdelsesfrit - vækstlag. (korrekt billede på vej).