forrige billede næste billede
Her er det Vognmændenes Hus i en statelig palæbygning ud mod Gammeltorv. Inde bagved har man tilsvarende dybe gårdrum, som ville få langt højere brugs- og oplevelsesværdi ved tilplantning.