forrige billede næste billede
Denne vedbend har tidligere været skåret tilbage til murens højde, men ejendommen har stået tom i en periode, hvor vedbenden er fortsat op ad facaden. Og der er intet til hinder for at lade den vokse sig meget højere.