forrige billede næste billede
Selvom det ville være velgørende at få vegetation ind i et gårdrum som dette, er vinduesrytmen så tæt og de lodrette murpiller mellem vinduerne så smalle, at det vil kræve en omfattende beskæring at have facadeplanter.