forrige billede næste billede
Rumdybden er her stor nok til at man ville kunne vælge facadeplanter, som udvikler sig i tykkelsen. Men det mest stringente udtryk ville man få, hvis man blot plantede rådhusvin op ad fladen.