forrige billede næste billede
Denne gavl fra baghuset i Studiestræde 13 var også oplagt at tilplante. Her er der plads til at vælge en vækst som udvikler volumen, og dermed ikke bare varmer bedre om vinteren, men giver bedre betingelser for fugleliv.