forrige billede næste billede
Her er det igen det moderne infill-byggeri mellem Larsbjørnsstræde 10 og Vestergade 12 - hvor bagmuren kunne tilplantes med facadeplanter, som med tiden udvikler volumen, var det mest hensigtsmæssigt på vinduesfacaden at bruge slyngende vækster styret på stativ.