forrige billede næste billede
Tilsvarende ville man kunne trække en facadebeplantning ud på erhvervskompleksets vinduesløse gavlmur.