forrige billede næste billede
Facadeplanter beskytter murene mod slagregn og frostsprængninger. Og med en årlig tilbageklipning er rådhusvinen ikke noget problem for tag og tagrende, samtidig med at facadebeplantningen får en arkitektonisk distinkt fremtræden.