forrige billede næste billede
Igen ville det på dette kontorkompleks' vinduesfacader være godt at styre facadeplanter med slyngende vækst på et plantestativ, som gav optimal sommerskygning og vinterbeskyttelse - måske var løsningen en planteskærm fri af facaden.