forrige billede næste billede
En gavl fra Vestergade 4 tegner sig i facaderne rundt om anden baggård. Den kunne man markere med en egen facadebeplantning - så en lodret søjle af vildsomt fri vækst bryder de disciplinerede vandrette bånd.