forrige billede næste billede
Her er det samme gårdrum mellem Gammeltorv 16 og 18, set i den modsatte retning. En systematisk tilplantning af tomme gavle og bagmure ville mindske bygningsvolumenernes nu meget voldsomme tilstedeværelse.