forrige billede næste billede
Her mellem side- og baghus kunne man med fordel bruge facadeplanter. Betonmurene bag hører til Vestergade 2 og var ligeledes oplagte at tilplante (spring til det bagvedliggende gårdrum).