forrige billede næste billede
Denne bagmur kunne med fordel tilplantes med rådhusvin. Det vil kræve en indsats at få planterne godt fra start og måske endda ekstra lys til at hjælpe væksten i gang. Men har planterne først fået fat, kan de dække fladen helt.